Instruktor prací ve výškách a nad volnou hloubkou a Asistent instruktora prací ve výškách a nad volnou hloubkou

Asistent instruktora prací ve výškách a nad volnou hloubkou
Asistent instruktora je odpovídající kvalifikací pro předáka výškových prací, zároveň je předstupněm instruktora. Cílem tohoto kurzu je připravit budoucí instruktory na výkon instruktorské činnosti. Může asistovat instruktorovi při výcviku, může samostatně školit teoretickou část profesních kurzů (osoba seznámená, výškový pracovník s použitím OOP a výškový pracovník – průmyslový lezec), může samostatně školit praktickou část sportovního či zájmového kurzu základy speleoalpinismu, pod dohledem instruktora může školit praktickou část profesních kurzů (výškový pracovník s použitím OOP a výškový pracovník – průmyslový lezec). Nemůže zkoušet ani certifikovat žádný z kurzů. Dbá správné používání veškerých prvků výstroje v souladu s návody na použití a na dodržování správné odborné terminologie.

Instruktor prací ve výškách a nad volnou hloubkou
Záměrem tohoto kurzu je vyškolit a certifikovat fundované a zkušené instruktory, způsobilé školit a certifikovat pracovníky profesních kurzů v rozsahu osoba seznámená, výškový pracovník s použitím OOP, výškový pracovník – průmyslový lezec (v případě stromolezecké praxe či předchozího absolvování kurzu základů stromolezectví i základy stromolezectví), dále může školit profesní kurzy úrovně Rope Technician 1 a Rope Technician 2, které pak na základě jeho podnětu vyzkouší a certifikuje instruktor trenér – lektor.
V případě odpovídající speleoalpinistické praxe může školit sportovní a zájmové kurzy, které však bez absolvování kurzu Instruktora speleologické techniky nemůže certifikovat. Dbá správné používání veškerých prvků výstroje v souladu s návody na použití a na dodržování správné odborné terminologie.

“Qui bene distinguit, bene docet.” (Kdo dobře rozlišuje, dobře učí.)