Revize OOP

Stejně jako cokoliv jiného se i osobní ochranné prostředky užíváním opotřebovávají a stárnou. Nejen z logiky věci, ale i díky povinnostem daným právními předpisy a technickými normami, je nezbytné pravidelně kontrolovat jejich stav a vést o tom řádnou dokumentaci. Kromě běžné uživatelské prohlídky před i po použití OOP (OOPP) je nutné u těchto prostředků provádět i pravidelné odborné periodické prohlídky (revize), zpravidla jedenkrát za dvanáct měsíců. Ty mohou provádět buď odborně způsobilé osoby pro periodickou prohlídku a/nebo osoby pověřené výrobcem daného osobního ochranného prostředku.

Tým Lezectví.cz se odbornými periodickými prohlídkami, kontrolní a revizní činností OOP zabývá již od roku 2003. Za tu dobu revidoval nesčetné množství OOP. Členové týmu sami osobní ochranné prostředky proti pádu pravidelně užívají, díky čemuž znají rizika a dokážou odhalit i skrytá poškození či závady. Za tu dobu absolvoval i desítky odborných školení (v ČR i v zahraničí), mnohá z nich pod vedením opravdových kapacit, jako Ing. Radomil Matýsek, Stanislav Šilhán, Ludvík Čečatka, Ing. Juraj Uherek či Gustáv Stibrányi. Není tedy nic zvláštního na tom, že jen ve třech lidech jsou držiteli více než osmdesáti různých certifikátů, pověření, osvědčení či oprávnění k provádění odborných periodických prohlídek. Logickým vyústěním tedy bylo, že sami získali pověření na školení odborně způsobilých osob pro periodické prohlídky.

Kromě odborné způsobilosti pro periodické prohlídky jsou lidé z Lezectvi.cz pověřeni výrobci k vykonávání odborných periodických prohlídek a kontrol osobních ochranných prostředků firem:
– Alpin Bupex (CZ)
– Komet (FR)
– Kong (IT)
– Kratos (FR)
– Lanex (CZ)
– Meander (SK)
– Petzl (FR)
– Protekt (PL)
– Singing Rock (CZ)
– Snaha a.s. Jaroměř (CZ)
– Timus Safety (SK)
– Tractel (FR)
– Trak (SK)
– Troll (GB)
– Žilmont (SK)