Školení a kurzy

Seznámení s BOZP pro práce ve výškách
Výškový pracovník využívající OOP
Výškový pracovník – průmyslový lezec
Instruktor prací ve výškách
Profesní kvalifikace
Hasič lezec
Záchranář lezec
Psovod lezec
Strážník lezec
Základy stromolezectví
Specializované kurzy a semináře
Revizní technik OOP
Speleoalpinismus
Potápěčské kurzy
Školení ovládání a použití nosítek Sked