Seznámení s BOZP pro práce ve výškách

Tento vzdělávací program není kurzem, ale seznámením pracovníků s riziky vyplývajícími z prací ve výškách společně s jejich přípravou tak, aby dokázali na pracovišti vyhodnotit rizika a neuvést se v ohrožení. Absolvent není způsobilý k vykonávání prací ve výškách a nad volnou hloubkou, s výjimkou prací vykonávaných s prostředky kolektivní ochrany (plošin, lešení) a jiných dostatečně bezpečných pracovišť. V odůvodněných případech může osoba seznámená vykonávat práci ve výškách pomocí zádržných, pracovních polohovacích nebo zachycovacích systémů, ale pouze pod přímým dohledem odborně způsobilého a zkušeného pracovníka pověřeného vedením výškových prací.