Strážník lezec

Naprosto unikátním kurzem v ČR připravujícím strážníky městských a obecních policií pro činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou a pomocí lanových technik je kurz “Strážník lezec”. Na základě mnohaletých zkušeností s přípravou strážníků lezců jsme vytvořili takový kurz, který připraví strážníky na veškeré situace, se kterými se mohou během výkonu služby setkat při zásazích ve výškách a nad volnou hloubkou.

Některé z mnoha možností využití strážníků se specializací lezce:

Při záchraně lidských životů
Záchrana životů lidí, zvířat a majetku je posláním Hasičského záchranného sboru. Záchranou z výšek a hloubek se u HZS zabývají hasiči lezci. O tom, zda náplní zásahu lezců v případě mimořádné události bude záchrana zraněného či transport těla, rozhoduje včasnost jejich nasazení. Může nastat situace, kdy se hlídka MP vyškolená a vybavená pro práce a záchranu ve výškách objeví na místě dříve, než jednotka HZS a účinně zasáhne k záchraně lidského života.

Zásahy proti pachatelům trestných činů
Zloděj se přelezením balkónu vloupe do bytu, či pachatel trestné činnosti na útěku vyleze na exponované místo. Ve snaze dostat jej dolů by nasazené hasiče mohl pachatel ohrozit, neboť nejsou školeni pro zadržení ozbrojených osob.
 Nasazení příslušníků PČR ze zásahových jednotek závisí na rozhodnutí ředitele útvaru s územní působností, jehož organizační součástí zásahová jednotka je. Může tedy dojít ke značným časovým prodlevám.
 Strážník se specializací lezce jej dokáže nejen zadržet, ale i bezpečně dopravit dolů.

Zabezpečení narušitelů veřejného pořádku
Sprejeři, vandalové či hrající si děti se mnohdy pohybují ve vertikálách a je ryze zázrak, že ačkoliv jsou nezajištěni, dolů nespadnou. Budou li jménem zákona vyzváni k opuštění vertikály a svépomocí se pokusí dostat dolů, mohou být ohroženi pádem z výšky nebo do hloubky. Strážníci lezci dokáží zajistit jejich bezpečný transport a následně je i napomenout za jejich jednání.

Odstranění „havarijních“ stavů
Hasičské záchranné sbory některých krajů postupně omezují anebo zpoplatňují výjezdy na nehavarijní výjezdy. Těmi může být například sníh padající ze střech budov, který může ohrozit život a zdraví lidí procházejících pod objektem. Majitel objektu, (mnohdy obec), je povinen tento stav odstranit. V rámci úspor nákladů k tomu nenajme komerční subjekt, ale nápravu zajistí prostřednictvím zaměstnanců obce – strážníkům vyškolených pro práce ve výškách.

Instalace a servis městského kamerového systému
V případě, že bezpečnostní kamery ve městě si městská policie instaluje a udržuje sama, může využít strážníků lezců k jejich instalaci na vyvýšených místech, kde nebudou moci být poškozovány vandaly.

Odstranění nepovolené reklamy
Odstranění nepovoleného reklamního banneru, u něhož není znám majitel, si provádí obec sama, většinou prostřednictvím komerčního subjektu. Ve snaze snížit náklady, nenajme k tomu externí subjekt, ale použije k tomu vlastní zaměstnance – strážníky lezce.