Revizní technik OOP

Tento kurz připravuje pracovníky k činnosti odborně způsobilé osoby pro periodickou prohlídku ve smyslu s EN 365 v souladu s bodem 1., článku II. Přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.