Základy stromolezectví

Kurz “základy stromolezectví” je rozšiřující nástavbou pro výškové pracovníky – průmyslové lezce, kteří chtějí rozšířit záběr své činnosti o práci na stromech nebo pro začínající arboristy. Připravuje je k pohybu v korunách stromů, zejména pro potřeby rizikového kácení. Frekventanti se kromě jiného seznámí s metodami výstupu do koruny, použitím stupaček (stromolezecká stoupací železa), vyvazováním kácených kmenů, jejich chytání atp. Dozví se o rozdílech mezi americkým a francouzským systémem a získá povědomí o problematice stromolezectví z pohledu právních předpisů platných v České republice.
Tento kurz nenahrazuje ani není ekvivalentem kurzů „Komplexní péče o dřeviny“, „Evropský stromolezec“ (European Tree Worker) a ani nenahrazuje kurzy „Obsluhy motorové řetězové pily“ či „Kácení dřevin rostoucích mimo les“.

Pozn.: Veškeré postupy a používané prostředky v tomto kurzu jsou v souladu s platnými právními předpisy České republiky.