Profesní kvalifikace

Dne 11.4.2017 začal platit standard pro profesní kvalifikace (podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání39-010-H –  Technik pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou39-008-M – Instruktor pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz krátce na to získalo  autorizaci k provádění zkoušek odborné způsobilosti vedoucí k získání těchto profesních kvalifikací.

Technik pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Zkouška odborné způsobilosti vedoucí k získání profesní kvalifikace Technik pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou (kód: 39-010-H), EQF 3

Vstupní požadavky
– dovršení věku osmnácti let,
– lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti v souladu s vyhláškou č. 79/2013 Sb.

Průběh zkoušky
Zkouška odborné způsobilosti se skládá z:
– písemného ověření vědomostí (test obsahující 50 otázek),
– ústního ověření znalostí,
– praktického ověření dovedností.

Kritéria hodnocení
– Orientace v základních právních předpisech, normách a technických dokumentech pro používání osobních ochranných pracovních prostředků při práci ve výškách a nad volnou hloubkou.
– Orientace v normách a technických dokumentech pro používání dočasných stavebních konstrukcí.
– Orientace v technických prostředcích a zařízeních pro přístup do výšky.
– Orientace ve funkcích jednotlivých druhů osobních ochranných pracovních prostředků k ochraně proti pádu.
– Volba pracovních technik při používání osobních ochranných pracovních prostředků určených k ochraně proti pádu v zádržných systémech, polohovacích systémech a systémech zachycení pádu.
– Kontrola osobních ochranných pracovních prostředků k ochraně proti pádu před jejich použitím.

Doba přípravy na zkoušku
– Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání až 45 minut.

Doba pro vykonání zkoušky
– Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Ve výjimečných případech může být zkouška rozložena do více dní.

Instruktor pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou

Zkouška odborné způsobilosti vedoucí k získání profesní kvalifikace Instruktor pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou (kód: 39-008-M), EQF 4

Vstupní požadavky
– dovršení věku osmnácti let,
– lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti v souladu s vyhláškou č. 79/2013 Sb.,
– profesní kvalifikace Technik pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou (39-010-H).

Průběh zkoušky
Zkouška odborné způsobilosti se skládá z:
– písemného ověření vědomostí (test obsahující 20 otázek),
– ústního ověření znalostí,
– praktického ověření dovedností.

Kritéria hodnocení
– Orientace v normách a technických dokumentech pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou při použití osobních ochranných prostředků v závěsu na laně a složitých lanových přístupech.
– Orientace ve funkcích osobních ochranných pracovních prostředků používaných při práci v závěsu na laně a složitých lanových přístupech.
– Vyhodnocení rizik při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a zpracování pracovního postupu pro práci v lanovém přístupu.
– Používání systému lanového přístupu za použití osobních ochranných prostředků určených k ochraně proti pádu.

Doba přípravy na zkoušku
– Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání až 45 minut.

Doba pro vykonání zkoušky
– Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Přípravné kurzy na zkoušky profesních kvalifikací

Pro zájemce o získání profesní kvalifikace 39-010-H – Technik pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou a 39-008-M – Instruktor pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou pořádá Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz přípravné kurzy. Smyslem těchto přípravných/konzultačních kurzů je připravit uchazeče na zkoušky odborné způsobilosti vedoucí k získání předmětných profesních kvalifikací.
Účast na kurzu není podmíněna skládáním zkoušky odborné způsobilosti.

Absolvování přípravného kurzu neznamená automatické získání profesní kvalifikace!!!