Speleoalpinismus

Pro zdolávání vertikálních úseků pomocí lanových technik v jeskyních vznikl soubor úkonů nazývaný speleoalpinismus. Co přesně je speleoalpinismus, speleologická technika případně jednolanová technika (z anglického single rope technique), snad v budoucnu vytvoříme samostatný článek.

Kurz je určen zájemcům o zvládnutí jednolanové techniky pro pohyb v podzemí. Je vhodný pro jeskyňáře, montanisty, mineralogy, vědce bádající v podzemí, jeskynní potápěče (i cave divery), kteří potřebují dosáhnout vodní hladiny v podzemí, horolezce, kteří zjistili, že jejich znalosti a dovednosti jsou nedostačující a chtějí je rozšířit, nebo kohokoliv, kdo chce obohatit své zážitky a dovednosti.

V kurzu se seznámíte s používanými prostředky, první pomocí, uzlováním, samostatným pohybem po laně (sestup, výstup, změny směru při pohybu po laně, překonání uzlu, mezikotvení, deviátoru, pohyb po stropním, stěnovém i tyrolském traverzu a pohyb v podzemí).