Školní kvalifikační práce

Mnohé vysoké školy, vyšší odborné školy či střední odborné školy dokážou zodpovědně přiznat, že jejich stálí akademičtí pracovníci nemají kapacity na to, vést či oponovat některé práce na studentem zvolené téma. Nejde pouze o zahlcení akademických pracovníků pracemi dalších studentů, ale zejména o specifické odborné zaměření dané školní kvalifikační práce. V případech, kdy vedoucí (oponent) práce není odborníkem na dané téma, nedokáže včas odhalit nedostatky (nepřesnosti) ve studentem vypracované práci a ta pak ztrácí svou hodnotu (případně ji student nedokáže obhájit).
Tyto školy tedy v případech, kdy mezi svými zaměstnanci nemají dostatečnou odbornou kapacitu pro vedené (oponenturu) práce na danou problematiku či činnost, umožňují studentům, aby jim vedoucího, konzultanta nebo oponenta dělal externí odborník z oboru tématu práce. Žádný právní předpis neřeší požadavky na externího vedoucího (oponenta) práce, a proto školy, které to umožňují, upravují požadavky interním předpisem. Nejčastějšími požadavky tedy jsou vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, alespoň deset let praxe v oboru, na který je práce zaměřena, schopnost vést práci a ve stanoveném termínu vypracovat odborný posudek v požadovaném formátu a kvalitě.

Nabízíme studentům středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol vedení školních kvalifikačních prací (maturitních prací, praktických maturitních prací, absolventských prací, bakalářských prací, diplomových prací) zabývajících se problematikou prací a záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou, bezpečností a ochrany zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, záchrany s využitím lanových technik, speleoalpinismu, potápění, přípravy pro tyto činnosti a některá další témata, nebo těmto školám oponenturu prací na uvedená témata.

Pozn.: Nejedná se o komerční činnost, za kterou by student vedoucímu práce platil a v žádném případě se nejedná o napsání kvalifikační práce na zakázku!!!

Nabídka pro školy a jejich studenty:

střední školy a gymnázia střední odborné školy vyšší odborné školy vysoké školy
vedení závěrečných maturitních prací vedení praktických maturitních prací vedení absolventských prací vedení bakalářských prací vedení diplomových prací
oponentura závěrečných maturitních prací oponentura praktických maturitních prací oponentura absolventských prací oponentura bakalářských prací oponentura diplomových prací