Znalecké posudky

S ohledem na mnohaletou odbornou praxi byl člen týmu Lezectví.cz Krajským soudem v Praze jmenován znalcem (ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících) v oborech:
– bezpečnost práce – specializace práce ve výškách a nad volnou hloubkou,
– bezpečnost práce – záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou,
– sport, odvětví provozování – specializace speleologie,
– sport, odvětví provozování – specializace lanové parky,
– sport, odvětví provozování – specializace sportovní potápění, výcvik potápěčů, potápění v podzemí a bez volné hladiny,
– technické obory, odvětví technické obory různé – specializace potápěčské práce, potápěčské a záchranářské práce v podzemí a bez volné hladiny.

Lezectví.cz nabízí vyhotovení znaleckých posudků jak orgánům veřejné moci, tak i občanům nebo organizacím.

Seznam znalců: zde
Znalec O. Belica: zde