Školení instruktorů

V květnu 2014 proběhlo školení instruktorů prací ve výškách a nad volnou hloubkou v souladu se Standardy CRAA. Obsahovalo teoretickou část, praktický výcvik a ověření znalostí a dovedností. Značný důraz byl kladen zejména na metody a formy výuky, neboť podle Standardů CRAA instruktorem není jen skvělý lezec, ale hlavně dobrý pedagog.

Správnost tohoto přístupu a kurz podle Standardů CRAA ocenili i účastníci kurzu, z nichž pouze dva byli noví kandidáti na instruktory, další byl instruktor s více, než dvacetiletou praxí a čtvrtý byl dlouholetým školitelem lezců Vodní záchranné služby, neboť nehledě na jejich praxi bylo toto školení pro ně velkým přínosem.

Zkouška proběhla před komisí složené ze členů Technické komise pro aktivity ve výškách a nad volnou hloubkou ve složení Josef Wagner (předseda komise), Ing. Jakub Wagner (člen komise) a Ondřej Belica (člen komise, vedoucí květnového školení).

Napsat komentář