V pátek 25. 10. proběhnou zkoušky profesní kvalifikace Technik pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou (kód 39-010-H) a od pátku 25. 10. do neděle 27. 10. budou probíhat zkoušky profesní kvalifikace Instruktor pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou (39-008-M). Základní informace o obou profesních kvalifikacích naleznete na https://lezectvi.cz/profesni-kvalifikace/

Informace ke zkouškám, stejně jako přihlášení se na ně, získáte na telefonním čísle 737 336 516.

Comments are disabled.