Opakovací školení Říční jednotky Městské policie hl.m. Prahy, listopad 2006

Opakovací školení Říční jednotky Městské policie hl.m. Prahy, listopad 2006

Školení poříční jednotky Městské policie Praha. Strážníci absolvovali opakovací kurz v rozsahu hasič – lezec, listopad 2006

Foto: O. Belica, www.lezectvi.cz

Napsat komentář