Školení Říční jednotky Městské policie hl.m. Prahy, listopad 2005

Školení Říční jednotky Městské policie hl.m. Prahy, listopad 2005

Školení poříční jednotky Městské policie Praha. Strážníci absolvovali kurz v rozsahu hasič – lezec, listopad 2005

Foto: J. T., MP Praha

Napsat komentář