Školení Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, duben 2006

Školení Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, duben 2006

Školení vědců z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky v rozsahu kurzu výškový pracovník – průmyslový lezec. V rámci kurzu byli frekventanti připravováni na pohyb v jeskyních, kde probíhají jejich bádání, duben 2006

Foto: F. Hartvich, ÚSMH AVČR

Napsat komentář