Školení Záložního útvaru Městské policie hl.m. Prahy, listopad 2005

Školení Záložního útvaru Městské policie hl.m. Prahy, listopad 2005

Školení Útvaru záložního Městské policie Praha. Strážníci absolvovali kurz v rozsahu hasič – lezec, listopad 2005

Foto: P. R., MP Praha

Napsat komentář