Školení výškových pracovníků

Seznámení s BOZP pro práce ve výškách
Výškový pracovník využívající OOP
Výškový pracovník – průmyslový lezec
Profesní kvalifikace
Základy stromolezectví
Instruktor práce ve výškách